VYSKUM.info

Huby bojujúce proti odpadu

Ak dokážeme asimilovať huby do nehostinného rozmanitého kontaminovaného prostredia,
zabezpečiť im vhodné podmienky na prežitie a udržiavať ich v dobrej kondícii, tak máme
silný prirodný nástroj ako nám huby pomôžu v riešení enviromentálnych katastrof. Vzhľadom
na narastajúce znečistenie životného prostredia, môžu byť huby na prvopočiatku
dekontaminácie pôdy a jej zúrodňovaní.