VYSKUM.info

Dobrý skutok
na financovanie výskumu

Darujte dobrý skutok

Darovanie prevodom na účet

Darujte cez QR kód alebo prevodom na účet z internet banking

Ak chcete poskytnúť  dar na výskum ekológie prevodom z účtu na účet, postupujte takto:

  1. Pošlite požadovaný dar na transparentný účet SK08 0900 0000 0052 0602 8562
  2. Do popisu môžete napísať „dar na vyskum.info“
  3. Pri dare je potrebné vyplniť Darovacia zmluva
  4. Pošlite vyplnenú darovaciu zmluvu na vy****@vy****.info

 

Váš dar si veľmi vážime, využijeme ho na výskum ekológie pre nás všetkých!