VYSKUM.info

Blog

Huby bojujúce proti odpadu

Blog zo sveta výskumu húb

11.08.2023

Riešenia, ktoré pomáhajú

Na prelome rokov 2022-2023 sme realizovali projekt zameraný na riešenie enviromentálnej záťaže 2 lokalít. Jedna lokalita kontaminovaná ropnou látkou Mazut na poľnohospodárskom družstve a druhá lokalita bola skládka zmiešaného odpadu za obcou Tambula.
Cieľom malo byť zistenie do akej miery huby biologickými procesmi a za aký čas s využitím prírodných zákonitostí neinvazívnou metódou degradujú odpadové látky v kontaminovanej pôde. Huby kolonizujú svojím mycéliom pôdu prirodzeným spôsobom. Je to ich prirodzený inštinkt potrebný ku prežitiu vyvíjajúci sa stovky miliónov rokov. Dokážu premieňať organickú hmotu na anorganickú. Predpokladáme, že v kontaminovanej pôde môžu meniť molekulovú štruktúru odpadov a ich štruktúru. Budúcnosť ukáže aké ďalšie látky a materiály dokážu transformovať a v akom rozsahu. Je to téme nášho ďalšieho výskumu. Radi by sme zapojili širšie portfólio vedcov a vedeckých inštitúcii z rôznych oblastí pôsobenia s účelom robiť prírodu zdravšiu.
Výsledky záverov preukazujú pozitívny účinok vplyvu húb na odpadové látky. Vo väčšej miere po aplikácii húb bol zistený úbytok odpadových látok. Zameriavali sme sa na zisťovanie ako môžu huby biologickými procesami pomôcť pri degradácii týchto odpadov. Zistili sme, že len za 7 mesiacov dokázali znížiť obsah látok NEL v pôde. Nepolárne extrahovateľné látky (NEL) sú indikátory možného znečistenia ropnými látkami.
V laboratóriu sme mali zistené, že huby dokážu dekontaminovať pôdu a iné látky s ktorými experimentujeme. Vďaka tomuto projektu sme overili poznatky a technologické postupy aplikácie húb do kontaminovanej pôdy a zabezpečili im vhodné podmienky na vývoj a rast v exteriéry v Moldavsku. Navyše sa nám podarilo realizovať aplikáciu húb na dvoch odlišných pozorovaných miestach (skládka odpadu za obcou Tambula a Poľnohospodárske družstvo s kontamináciou pôdy Mazutom) s rôznym druhom a koncentráciou odpadu.
Ak dokážeme asimilovať huby do nehostinného rozmanitého kontaminovaného prostredia, zabezpečiť im vhodné podmienky na prežitie a udržiavať ich v dobrej kondícii, tak máme silný prirodný nástroj ako nám huby pomôžu v riešení enviromentálnych katastrof. Vzhľadom na narastajúce znečistenie životného prostredia, môžu byť huby na prvopočiatku dekontaminácie pôdy a jej zúrodňovaní. Mycélium húb kolonizuje prostredie v ktorom sa nachádza. Z kontaminovaných miest absorbuje odpadové látky. Žije v symbióze s ďalšími organizmami. Vyplodené plodnice sa stávajú potravou a predpokladom pre vývoj a vývin ďalších organizmov, ktoré prispievajú k dekontaminácii, zúrodňovaní a celkovej regenerácii pôdy.

Podporte financovanie výskumu pre zdravú planétu.

Výzvou pre ďalší výskum je, či by trend dekontaminácie pôdy pokračoval lineárne, alebo sa dajú navodiť podmienky pre exponenciálnu dekontamináciu pôdy. Zahŕňa to technologické postupy rešpektujúce prírodné zákonitostí v spojitosti s najmodernejšími technológiami a materiálmi v súčinnosti s vedcami, ľuďmi milujúcich prírodu a inštitúciami z celého sveta.

Galéria

Chceš vedieť viac?

Ak sa chceš o projekte dozvedieť viac, neváhaj nás kontaktovať.

Aké sú aktuálne voľné pozície?

Ak si vedec, kreatívec, stratég, vizionár, marketér neváhaj sa pridať k nám (na veku nezáleží)

Projekt je financovaný zo zdrojov MZV v spolupráci s UNDP

Zdieľajte, ak sa vám článok páči.