VYSKUM.info

Spoznajte nás
a naše poslanie
Sme rodinná firma zaoberajúca sa výskumom, vývojom a využitím húb s uplatnením pre zdravie a ekológiu. Do ríše húb sme sa dostali úplnou náhodou a azda aj vďaka nášmu blízkemu vzťahu k prírode. Máme k hubám prirodzený rešpekt ako ku všetkým žijúcim organizmom a sme vďační za ne. Snažíme sa skúmať tieto unikátne organizmy z rôznych uhlov. Naše aktivity sa zameriavajú jednak na pozorovanie prírodných zákonitostí zo sveta húb a ich následnou aplikáciou, aby sme pomohli v dvoch hlavných oblastiach: a to po prvé na zmierňovanie enviromentálnej záťaže a po druhé na zlepšovanie zdravia populácie.

Ekologické katastrofy

Testovanie doby rozkladu dózy v pôde.

DEKONTAMINÁCIA VODY A PÔDY

PRIAMY ZÁSAH

EKOLOGICKÉ MATERIÁLY A OBALY NA BÁZE HÚB

NEPRIAMY ZÁSAH

Zrastené dózy.
Testovanie doby rozkladu dózy v pôde.

ZNIŽOVANIE OBJEMU ODPADU

PREVENTÍVNY ZÁSAH

EKOLOGICKÉ MATERIÁLY A OBALY NA BÁZE HÚB

NEPRIAMY ZÁSAH

Zrastené dózy.
Certifikát účasti

EXPO 2020 Dubaj

DEKONTAMINÁCIA VODY A PÔDY

PRIAMY ZÁSAH

Podporte výskum

Podporte výskum

Dobrý skutok

Ďalšie perspektívy využitia húb

Pomoc

Pomoc rozvojovým krajinám pri pestovaní húb na drevných a potravinových substrátoch za účelom ich potravinovej sebestačnosti a zvyšovania zdravia populácie

Kolektivita

Budujeme silné a súdržné kolektívy prostredníctvom špeciálne navrhnutých aktivít a workshopov, ktoré zvyšujú dôveru a posilňujú vzťahy medzi zamestnancami.

Ekologické riešenia

Imunita

Covid 19 a podpora imunitného systému

Zdravie

Riešenie novodobých populačných ochorení (stres, obezita, onkologické ochorenia…)

Výskum a vývoj financujeme z vlastných zdrojov

s potenciálom rastu pri predpoklade

Kapitál

Kapitálovej injekcie pre moderné technické vybavenie a účasti vedcov zo súvisiacich oblastí

Kooperácia

Kooperáciou a zdieľania poznatkov s medzinárodnými vedeckými inštitúciami

Zdieľanie

Zdieľania informácii od vedcov v teréne priamo na miestach enviromentálnych záťaží sledujúce reakcie prírody
 

Prax

Aplikácie poznatkov na miestach enviromentálnych záťaží a  prostredníctvom vzdelanej verejnosti využívajúce v spotrebiteľskom správaní princípy húb