VYSKUM.info

Bio produkt - liečivé huby

100% Huba Ganoderma lucidum (Reishi)

Nami kultivovaná materská kultúra huby Bio Ganoderma lucidum vypestovaná do mladých plodničiek v Bio kvalite.

19.00  – 29.00 

Tabletované to tvaru hríbika – celoeurópsky chránený dizajn.

Sme priami pestovatelia liečivých húb. Nekupujeme huby neznámeho pôvodu. Celá výroba, výskum aj vývoj je situovaná na Slovensku. To čo vyrábame je výsledkom dlhoročných procesov výskumu a vývoja.

Pre koho je produkt určený

  • Pracujúci aktívny ľudia vo veku 30-60 rokov s vysokými nárokmi na koncentráciu a fyzickú námahu
  • Turisti a horolezci, ktorí chcú mať v koncentrovanej podobe výživné látky
  • Rekreačný a vrcholový športovci na zvýšenie výkonu a regeneráciu
  • Šoféri na koncentráciu
  • Starší ľudia, ktorí sa chcú dožiť 100 rokov v zdraví
  • Komu už niet pomoci – podľa doktorov
  • Poruchy spánku

Dávkovací protokol

Uvedený spôsob je odskúšaný a považujeme ho za dávkovací protokol. Keďže možností dávkovania je neúrekom, určili sme tri základné možnosti dávkovania (závislé aj od telesnej hmotnosti, psychickej aj fyzickej kondície) pri rôznych ochoreniach:

1. Minis – malé množstvo v rozpätí: 1g/denne – 1 Lisovaný hríbik
Prevažne deti od 3 r. Účinné pri nastupujúcej chorobe

2. Standardis – stredná cesta s dávkovaním od 2-4g/denne – 2-4 Lisované hríbiky
Prevažne pre ženy: Pri nerovnováhe organizmu, chorobných príznakoch, únave, celkovej disharmónii

3. Maxis – 3-6g – 3-6 Lisované hríbiky
Ženy a muži: Chronické-ťažko liečiteľné choroby, Onkologické ochorenia, pacienti na lôžkach, Srdcovo-cievne ochorenia, autoimunitné ochorenia, Depresívne stavy, Prírodná cesta u pacientov, čo im doktori už nevedia pomôcť

Proces pestovania

Šetrným spôsobom spracovávame finálne produkty tak, aby sme zachovali najväčší možný podiel zdraviu prospešných látok. Dosahujeme to kaskádovým sušením a mletím priamo pri predpísanej teplote v akej rastú samotné druhy húb. Dlhoročný výskum je Know-How spoločnosti. Máme uzavretý výrobný cyklus a neznečisťujeme životné prostredie.

Huby kultivujeme v sterilných podmienkach. Výsledný produkt má aktivitu (obsah) vody nižšiu ako 0.65AV čím sú vytvorené podmienky pre zamedzenie rastu a rozmnožovanie akýchkoľvek iných patogénnych plesní, baktérií, kvasiniek a podobne.

Popis

Plodnica huby Ganoderma lucidum bola nájdená v našich lesoch naším kamarátom mykológom. Klonovaním sme izolovali materskú kultúru o ktorú sa ďalej s láskou staráme. Táto materská kultúra je najvyššej kvality s čisto prírodným charakterom. Vo veľkej miere ovplyvňuje finálny produkt. Pri raste sledujeme jej prirodzený vývoj v extrémnych, ale aj ideálnych podmienkach rastu.

Materskou kultúrou Ganoderma lucidum očkujeme substráty, u ktorých zdokonaľujeme ich zloženie a vylepšujeme životné podmienky rastu.

Rastový proces prebieha v sterilnom prostredí v uzavretom pohári, takže nemôže dôjsť ku kontaminácii z externého prostredia ťažkými kovmi, rádioaktivitou a ďalšími chemickými látkami (pesticídy, herbicídy…).

Samotný rast prebieha ako synergia životných podmienok a energie húb. Úrodu treba zbierať v presne určenom období. Nie je dobré zberať úrodu ani príliš skoro – nedozretosť + neúplnosť všetkých látok, ani neskoro – prezretosť a hrozba kontaminácie cudzorodými látkami.

Funkčnosť: Ganoderma lucidum produkuje vo fáze rastu enzýmy a obohacuje ho o vzácne látky najmä glukány, proteíny, triterpény, germanium a ďalšie stovky látok, ktoré sú v malej koncentrácii avšak spoločne vytvárajú vzájomne prepojené väzby a pôsobia ako jeden celok.

100% huba z prírody, tak ako rástla po milióny rokov v prírode. Je ľahko stráviteľná a 100% vstrebateľným pre organizmus človeka a zvierat.

Samotný produkt označujeme ako živý a to z toho dôvodu, že naozaj je živý. Proces spracovania je maximálne šetrný, lebo sušenie nepresiahne teplotu vyššiu ako 30°C. To je maximálne prípustná teplota pre rast huby. Zo samotného produktu by sme mohli recipročne ďalej vypestovať ďalšie sádky mladých húb.