Media Max s.r.o.

Reklamné plochy Bratislava a okolie

Aby sa biznis hýbal, je dôležité poznať zákazníka a nájsť jeho optimálny zlomový bod výmeny jeho financií za ponúkané tovary/služby.

Podmienkou dlhodobej úspešnosti výrobcu, predajcu, prípadne poskytovateľa služieb je dobrý vhľad do potrieb zákazníka a orientácia na trh na ktorom podniká + schopnosť pružne reagovať na zmeny. Nestrieľajte s prázdnymi nábojmi, ale nabite delo. 

Kto je ideálny zákazník? Ten čo má dukáty, nejaký nadčlovek so super schopnosťami, alebo gazdiná, prípadne pracant čo sa stará o svoju rodinku a chce si len výhodne kúpiť náš tovar/služby a byť dlhodobo lojálny.

NÁVRH BIZNIS STRATÉGIE

STRATÉGIA NA MIERU
PRE VÁŠ BIZNIS

VIDÍME VECI INAK

ALTERNATÍVNY MARKETING PRE ODVÁŽNYCH