VYSKUM.info

Novinky
články a blog

Blogy a články z oblasti výskumu húb

Experimentami sme zistili, že ropné tekuté látky (kde jedna kvapka znečistí aj tisíc litrov pitnej vody) môžu byť odbúravané a deštruované prostredníctvom vybraných druhov húb. Tieto experimenty boli realizované na Petriho miskách a vo vybraných substrátoch. Na základe overených záverov a rozpoznaných princípov môžeme nastaviť technologický proces a mechanizmus, ktorý bude cielene deštruovať ekologické katastrofy zamorenia pôdy a vody ropnými látkami.