VYSKUM.info

Súťaž​
dátum - dátum

Názov súťaže: "Výskumní Hrdinovia pre Lepšiu Budúcnosť"

Ste pozývaní k účasti v súťaži „Výskumní Hrdinovia pre Lepšiu Budúcnosť“, kde môžete mať príležitosť stať sa súčasťou nášho výskumného tímu a zasiahnuť do oblastí, ktoré vás vášne zaujímajú. Ako spoločnosť zameraná na výskum húb, ekológie a iných zaujímavých tém, sme sa rozhodli otvoriť našu platformu pre široké spektrum výskumníkov a entuziastov.

Ako to funguje:

Výber Témy:

Vyberte si z nasledujúcich oblastí výskumu, ktoré vás zaujímajú a považujete za dôležité pre lepšiu budúcnosť:

  • Likvidácia odpadov a výskum iných organizmov
  • Alternatívne ekologické materiály
  • Sexualita a vzťahy
  • Demokracia a spoločenské zmeny
  • Šťastie a psychológia
  • Láska a medziľudské vzťahy
  • Iné témy súvisiace s výskumom a budúcnosťou

Vytvorenie Konceptu:

Pripravte krátky opis vášho konceptu výskumu pre vašu vybranú tému. Spojte ju s cieľmi a hodnotami spoločnosti, ako je udržateľnosť, zdravie alebo ekológia.

Príprava Prezentácie:

 Vytvorte prezentáciu alebo video (max. 5 minút), v ktorej predstavíte svoj výskumný koncept, jeho prínos a spôsob realizácie.

Registrácia a Odoslanie:

Zaregistrujte sa na našej webovej stránke a nahrajte svoju prezentáciu alebo video spolu s krátkym popisom vášho profilu a motiváciou pre účasť.

Hodnotenie a Výber Víťazov:

Náš výskumný tím posúdi predložené prezentácie a vyberie niekoľko víťazov z každej kategórie. Títo víťazi budú mať možnosť stať sa súčasťou nášho výskumného tímu na dobrovoľníckej báze.

Výhody:

Príležitosť realizovať svoje výskumné záujmy a prispieť k lepšej budúcnosti.

Mentorstvo a spolupráca so skúsenými výskumníkmi a odborníkmi.

Možnosť zviditeľniť sa vo vedeckom a odbornom spoločenstve.

Sprístupnenie laboratórneho vybavenia

Aktuálne výskumné Know-how

Možnosť zapojenia sa do rôznych výskumných projektov a podujatí.

Ako sa zapojiť:

Navštívte našu webovú stránku a zaregistrujte sa.

Vyberte si tému výskumu a pripravte svoju prezentáciu alebo video.

Nahrajte svoju prezentáciu spolu s informáciami o sebe a vašou motiváciou.

Dôležité Termíny:

Registrácia: Od dátumu – do dátumu

Odoslanie Prezentácií: Do dátumu

Ohlásenie Víťazov: Dátum

Naša spoločnosť je miesto, kde sa podporujú rôznorodé výskumné záujmy a kde dobrovoľníci majú príležitosť byť súčasťou vzrušujúcich projektov.