VYSKUM.info

Skládka odpadu Tambula - Moldavsko

Testovanie doby rozkladu dózy v pôde.
Skládka odpadu Tambula v Moldavsku predstavuje vážny problém pre životné prostredie a verejné zdravie. Aby sme sa vysporiadali s touto výzvou, sme zaviedli inovatívnu metódu dekontaminácie na báze húb, ktorá nám umožňuje účinne a trvalo odstraňovať znečistenie a obnovovať túto postihnutú oblasť.
Prikladám veľkú hodnotu vašej priloženej dokumentárnej videa, pretože to nám umožní zdieľať naše úsilie a výsledky s verejnosťou. Týmto spôsobom môžeme šíriť informácie o problematike skládky odpadu a ukázať, že existujú inovatívne riešenia na obnovu a dekontamináciu takýchto oblastí.